Aquest és el moodle que utilitzarem per treballar el projecte de recerca de 4t d'ESO. Servirà tant per treballar a l'aula com des de casa i ajudarà als alumnes a familiaritzar-se amb els entorns virtuals d'aprenentatge.